#Regeerakkoord?

 1. Verkiezingen uitgelegd
 2. #Woordensoep
 3. #Minister(s)?
 4. #EersteKamer #TweedeKamer
 5. #Stemrecht?
 6. #Stembureau?
 7. #Partijpolitiek?
 8. #Lijst?
 9. #Regeerakkoord?
 10. #Democratie?
 11. #Grondwet?
 12. #Demissionair?

Wat is een regeerakkoord?

Een regeerakkoord is een tijdens de kabinetsformatie gemaakte afspraak tussen de (voorzitters van de) fracties* in de Tweede Kamer die de coalitie gaan steunen. Zij onderschrijven de in het akkoord genoemde beleidsplannen voor de komende kabinetsperiode. De ministers en staatssecretarissen verbinden zich ook aan dit akkoord. Het is niet juridisch bindend.

* Een fractie zijn Kamerleden die deel uit maken van een zelfde politieke partij.

#meerweten?

Kijk op www.parlement.com of www.denederlandsegrondwet.nl voor meer informatie. Ook vind je op wetten.overheid.nl alle wetten en reglementen. Heb je vragen, dan kun je ze ook naar de redactie sturen en zoeken wij het voor je uit.