Quiz

/11

Uit welk partijprogramma komt deze stelling?

Een algeheel verbod op kindermarketing van ongezonde producten. De overheid stelt het gebruik van WHO-criteria voor het beperken van kindermarketing van producten in de schijf van vijf verplicht.

Er komt een beloningssysteem voor het melden van kwetsbaarheden rondom persoonlijke gegevens bij de overheid door ethische hackers. Daarvoor doet de overheid mee aan initiatieven zoals hackathons en bug bounty platforms.

Thuisonderwijs blijft een recht dat ouders hebben, mits zij voldoen aan wettelijke waarborgen rond kwaliteit, veiligheid en burgerschap.

Er moet een einde komen aan het dumpen van kleding in landen in Afrika en Zuid-Amerika.

Geef de overheid weer een telefoonnummer. Je moet de Rijksoverheid kunnen bellen als burger.

We worden weer voorloper op grote publieke werken, zoals we dat vroeger waren bij de Deltawerken.

Er komt een 'Stef-Blok-taks' om woningspeculanten aan te pakken.

Investeren in wetenschappelijke kennis en innovatie op het gebied van leefstijl(genees)kunde.

Een onvoorwaardelijk en leefbaar basisinkomen voor elke burger.

We planten massaal inheemse en klimaatbestendige bomen en bossen in eigen land en kennen deze een beschermde status toe.

We verhogen de maximale straffen in het jeugdstrafrecht. Ook passen we het adolescentenstrafrecht aan, zodat rechters makkelijker het volwassenenstrafrecht kunnen toepassenbij 16- en 17-jarigen die zeer ernstige gewelds- en zedenmisdrijven plegen.

Je score is

Deel je resultaat! En als je gebruik maakt van de tag #v101 maak je kans op een Kaf-pakket, met onder andere een t-shirt en de laatste bundel. Voor als je nóg meer wil lezen ☺️

LinkedIn Facebook Twitter