Quiz

Uit welk partijprogramma komt dit?

Raad uit welk partijprogramma de volgende statements komen.

Leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs minimaal eenmaal per jaar een Nederlands museum laten bezoeken.

Een rentevrije hypotheek moet mogelijk worden voor iedereen.

Inheemse bomen en bossen krijgen een beschermde status.

We investeren in dementievriendelijke gemeenten zodat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen aan het openbare leven.

We willen meer gymlessen en sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten.

De verkoop en het gebruik van wensballonnen wordt verboden.

Er komt één online platform waar alle Nederlandse erfgoedlocaties makkelijk te vinden zijn. In deze “Openbare Schatkamer” vind je ook gedigitaliseerde vormen van kunst, zoals voorstellingen en e-books.

Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken.

Het is niet aan de inspectie om te beoordelen of scholen de juiste opvattingen hebben, bijvoorbeeld over het klimaat of seksuele diversiteit.

Pubers krijgen de tijd en ruimte om zich te ontwikkelen. Alle leerlingen gaan naar een tienerschool of een meerjarige brede brugklas waarbij ze pas in het derde jaar van de middelbare school een niveau kiezen.

Digitale schandpaal voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven

Deze grondbeginselen vinden hun basis in de Bijbel. Wij laten ons hierdoor inspireren in ons handelen voor mens, maatschappij en overheid.