Quiz

Uit welk partijprogramma komt dit?

Raad uit welk partijprogramma de volgende statements komen.

Niet de politiebobo's maar alleen de agenten op straat meer salaris geven.

Het is niet aan de inspectie om te beoordelen of scholen de juiste opvattingen hebben, bijvoorbeeld over het klimaat of seksuele diversiteit.

We investeren in dementievriendelijke gemeenten zodat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen aan het openbare leven.

Inheemse bomen en bossen krijgen een beschermde status.

Het Frysk als Tweede Rijkstaal behouden.

We heffen een eenmalige coronataks van 5% op de financiƫle vermogens en het vastgoed van multimiljonairs met meer dan 3 miljoen euro.

Politie gaat gratis weerbaarheidstrainingen geven aan ouderen en kwetsbare mensen.

Deze grondbeginselen vinden hun basis in de Bijbel. Wij laten ons hierdoor inspireren in ons handelen voor mens, maatschappij en overheid.

Bij aanbestedingen staat niet de kostprijs maar de kwaliteit van werk centraal.

Leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs minimaal eenmaal per jaar een Nederlands museum laten bezoeken.

Een permanente verblijfsvergunning voor asielzoekers die meer dan tien jaar procederen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.

Digitale schandpaal voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven