Quiz

Uit welk partijprogramma komt dit?

Raad uit welk partijprogramma de volgende statements komen.

Er komt één online platform waar alle Nederlandse erfgoedlocaties makkelijk te vinden zijn. In deze “Openbare Schatkamer” vind je ook gedigitaliseerde vormen van kunst, zoals voorstellingen en e-books.

Wie zich inspant wordt daarvoor beloond en wie hard werkt kan van een dubbeltje een kwartje worden.

Niet de politiebobo's maar alleen de agenten op straat meer salaris geven.

Afkeuren strafexpedities tegen historische standbeelden. Niet alleen heldendaden en overwinningen, maar ook uitbuiting en slavernij worden daarbij vermeld.

Digitale schandpaal voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven

Genetische modificatie van planten door soortvreemde genen ‘in te bouwen’, moet verboden worden, ook in de EU.

De verkoop en het gebruik van wensballonnen wordt verboden.

De rechter behoudt de vrijheid over op te leggen straffen. Minimumstraffen passen hier niet bij.

Het is niet aan de inspectie om te beoordelen of scholen de juiste opvattingen hebben, bijvoorbeeld over het klimaat of seksuele diversiteit.

Continue alertheid dat Nederland niet sluipend in een land verandert waarin de staat haar onderdanen op elk moment van de dag volgt, stuurt en controleert.

Deze grondbeginselen vinden hun basis in de Bijbel. Wij laten ons hierdoor inspireren in ons handelen voor mens, maatschappij en overheid.

Een permanente verblijfsvergunning voor asielzoekers die meer dan tien jaar procederen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.