Quiz

Uit welk partijprogramma komt dit?

Raad uit welk partijprogramma de volgende statements komen.

Wie zich inspant wordt daarvoor beloond en wie hard werkt kan van een dubbeltje een kwartje worden.

Bevordering van tolerantie onder het motto: “Ik ben het met alles wat u zegt met u oneens, maar zal uw recht verdedigen te zeggen wat u wilt”.

We stellen een menstruatieverlof in.

De rechter behoudt de vrijheid over op te leggen straffen. Minimumstraffen passen hier niet bij.

Inheemse bomen en bossen krijgen een beschermde status.

We heffen een eenmalige coronataks van 5% op de financiële vermogens en het vastgoed van multimiljonairs met meer dan 3 miljoen euro.

Genetische modificatie van planten door soortvreemde genen ‘in te bouwen’, moet verboden worden, ook in de EU.

Een rentevrije hypotheek moet mogelijk worden voor iedereen.

Het Frysk als Tweede Rijkstaal behouden.

Leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs minimaal eenmaal per jaar een Nederlands museum laten bezoeken.

Niet de politiebobo's maar alleen de agenten op straat meer salaris geven.

Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken.