Veelgestelde vragen

Waarom verkiezingen101.nl?

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement was een verkiezingsprogramma gemiddeld bijna 80 pagina’s lang. Dit is meer dan 2 uur leestijd. Om te voorkomen dat het lezen van de programma’s een marathonsessie wordt, vatten wij de programma’s voor je samen. Verkiezingen101 probeert hiermee je te helpen om een vollediger beeld van de plannen van een partij te krijgen.
Waar komt de naam 'Verkiezingen101' vandaan?
101 staat voor ‘de basis’ of ‘introductie’. We willen een hulpmiddel bieden dat dicht bij de basis -de verkiezingsprogramma’s- blijft, en daarnaast een introductie bieden in hoe ons kiesstelsel werkt.
Is Verkiezingen101 onafhankelijk?
Ja. Verkiezingen101 is een project van Kaf. Zowel Kaf als Verkiezingen101 hebben geen politieke kleur en zijn  niet inhoudelijk afhankelijk van andere partijen. Op beide sites is bewust geen reclame aanwezig.

Van sommige jaren zijn niet alle programma's te vinden?

Bij Tweede Kamerverkiezingen vóór 2023 hebben we de verkiezingsprogramma’s samengevat van alle partijen die op minimaal één zetel staan in minstens één van de peilingen. Dit was om de hoeveelheid werk behapbaar te houden. Vanwege jullie feedback hierop hebben we vanaf 2023 alle programma’s samengevat, tenzij een programma minder dan 2500 woorden bevat. Dit omdat kortere programma’s al beknopte informatie bevatten en een samenvatting hierdoor niet veel toegevoegde waarde heeft.
Hoe wordt een samenvatting gemaakt?
Een samenvatting komt tot stand door een team van drie: een menselijke samenvatter, een AI-samenvatter, en een redacteur. De menselijke samenvatter en de AI schrijven allebei de algemene inleiding en selecteren de belangrijkste punten per thema. Verschillen tussen de samenvattingen worden door de menselijke samenvatter en waar nodig de redacteur bekeken en opgelost. Ten slotte zorgt de redactie voor een uniforme verwoording en toon van alle samenvattingen, en dat deze onder de leestijd van vijf minuten blijven. In edities voor 2023 is er nog geen gebruik gemaakt van AI.

Waarom deze thema's?

Verkiezingen101 is het resultaat van een langer lopend project van KAF om partijprogramma’s samen te vatten. De gebruikte thema’s zijn gekozen omdat in onze ervaring ze de belangrijkste onderwerpen van de verschillende partijprogramma’s goed vertegenwoordigen. Per verkiezing wordt er gekeken of de lijst met thema’s moet worden aangepast aan de actualiteit. Hierdoor kunnen er verschillen zitten tussen de thema’s van verschillende verkiezingen.
Waarom en hoe maken jullie de 'Verkiezingen uitgelegd' series?
Voor de Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement hebben we aparte series ontwikkeld waarin we uitleg geven over hoe de verschillende parlementen en besturen hieromheen werken. Dit doen we zodat het als kiezer duidelijk wordt wat er met je stem gebeurt. De serie wordt geschreven door een jurist, in samenspraak met experts betrokken bij het stemproces. De series zijn nagekeken door een didactisch expert en de redactie om tot een begrijpelijk en uniform geheel te komen. De series bestaan elk uit ongeveer tien delen, met een maximale leestijd van vier minuten per deel, om de informatie behapbaar te houden.
Waarom en hoe maken jullie de quizzen?
We maken quizzen over de inhoud van de verkiezingsprogramma’s zodat bezoekers op een laagdrempelige manier kennis kunnen nemen van meerdere verkiezingsprogramma’s. Elke vraag bestaat uit een citaat, en er moet gekozen worden uit welk verkiezingsprogramma het citaat komt. De vragen en antwoorden zijn gelijkmatig verdeeld over de programma’s.

Ik wil graag meepraten over de programma's. Kan dat?

Jazeker, graag zelfs. Op Kaf geven schrijvers van Kaf hun mening over de partijprogramma’s. Daar kan jij ook reageren en je mening geven. Ook kan je hier direct contact met ons opnemen.

Hoef ik nu geen verkiezingsprogramma's meer te lezen?

Een volledig beeld van de plannen van een partij krijg je natuurlijk pas als je het verkiezingsprogramma leest. Wel proberen wij een goed beeld te geven van de visie van een partij, samen met de belangrijkste punten die ze willen doorvoeren.

Vragen of opmerkingen?

Heb je iets gezien dat niet klopt, of heb je een opmerking of een vraag? Wij horen het graag. Je kunt hier contact opnemen met de redactie.