FAQ

Waarom verkiezingen101.nl?

Deze verkiezingen is een partijprogramma gemiddeld 102 pagina’s lang. Dit is meer dan 2 uur leestijd. Om te voorkomen dat het lezen van de programma’s een marathonsessie wordt, hebben wij de programma’s voor je samengevat. Verkiezingen101 blijft hierdoor zo dicht mogelijk bij de bron en helpt je om een vollediger beeld van de visie van een partij te krijgen.
Waar komt de naam 'Verkiezingen101' vandaan?
101 staat voor ‘de basis’ of ‘introductie’. We willen een hulpmiddel bieden dat dicht bij de basis -de partijprogramma’s- blijft, en daarnaast een introductie bieden in hoe ons kiesstelsel werkt.
Is Verkiezingen101 onafhankelijk?
Ja. Verkiezingen101 is een project van KAF. Verkiezingen101 noch KAF worden gesubsidieerd of gesponsord. Daarnaast is op beide sites bewust geen reclame aanwezig.

Waarom deze 17 partijprogramma's?

Hier vind je de peilingen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezing. Wij hebben de partijprogramma’s samengevat van alle partijen die op minimaal één zetel staan in minstens één van de peilingen.

Waarom deze thema's?

Verkiezingen101 is het resultaat van een langer lopend project van KAF om partijprogramma’s samen te vatten. De gebruikte thema’s zijn gekozen omdat in onze ervaring ze de belangrijkste onderwerpen van de verschillende partijprogramma’s goed vertegenwoordigen.

Ik wil graag meepraten over de programma's. Kan dat?

Jazeker, graag zelfs. Op Kaf geven schrijvers van Kaf hun mening over de partijprogramma’s. Daar kan jij ook reageren en je mening geven.

Hoef ik nu geen partijprogramma's meer te lezen?

Een volledig beeld van de plannen van een partij krijg je natuurlijk pas als je het partijprogramma leest. Wel proberen wij een goed beeld te geven van de visie van een partij, samen met de belangrijkste punten die ze willen doorvoeren.

Vragen of opmerkingen?

Heb je iets gezien dat niet klopt, of heb je een opmerking of een vraag? Wij horen het graag. Je kunt hier contact opnemen met de redactie.