Over Verkiezingen101

Verkiezingen zijn hét moment waarop we als inwoners invloed kunnen uitoefenen: we kiezen dan wie ons de komende jaren zal vertegenwoordigen. Om te zorgen dat we weten waar we uit kunnen kiezen schrijven politieke partijen partijprogramma’s met hun plannen voor de komende jaren. Maar, deze programma’s kunnen behoorlijk lang zijn: deze verkiezingen gemiddeld meer dan 100 pagina’s. Het is dan als kiezer nogal een klus om deze door te werken. Met Verkiezingen101 willen we kiezers helpen door de programma’s samen te vatten. Elke samenvatting geeft een algehele samenvatting en de belangrijkste punten per thema. Zo kan je in 3 minuten per partij een goed beeld krijgen wat er in hun partijprogramma staat. We denken dat we op deze manier zo dicht mogelijk bij de bron blijven, het partijprogramma, op een zo objectief mogelijke manier. 

Verkiezingen101 is een dochtersite van de non-profit stichting Kaf. Het is het resultaat van een langer lopend project binnen Kaf om partijprogramma’s van verschillende verkiezingen samen te vatten. Dit past goed binnen de doelstelling van Kaf om elkaars blik op de wereld te verdiepen en te verbreden.
Eén van de andere manieren waarop we dit doen is door het publiceren van een online magazine met columns, artikelen, illustraties en fotoseries. Belangrijk uitgangspunt bij dit magazine is dat onze makers geen journalisten zijn, maar experts die werkzaam zijn in het veld waar ze over schrijven. Hierdoor weten zij wat er speelt en scheiden ze voor jou het kaf van het koren. Kijk voor meer informatie op Kaf.online.