Over Verkiezingen101

Verkiezingen zijn hét moment waarop we als inwoners invloed kunnen uitoefenen: we kiezen dan wie ons de komende jaren zal vertegenwoordigen. Om te zorgen dat we weten waar we uit kunnen kiezen schrijven politieke partijen partijprogramma’s met hun plannen voor de komende jaren. Maar, deze programma’s kunnen behoorlijk lang zijn: deze verkiezingen gemiddeld 87 pagina’s. Het is dan als kiezer nogal een klus om deze door te werken.
Met Verkiezingen101 willen we kiezers helpen door de programma’s samen te vatten. Elke samenvatting geeft een algehele samenvatting en de belangrijkste punten per thema. Zo kan je in 5 minuten per partij een goed beeld krijgen van wat er in hun partijprogramma staat. We denken dat we op deze manier zo dicht mogelijk bij de bron blijven, het partijprogramma, op een zo objectief mogelijke manier. 

Een samenvatting komt tot stand door een team van drie: een menselijke samenvatter, een AI-samenvatter, en een redacteur. Zowel de menselijke samenvatter als de AI schrijven de algemene inleiding en selecteren de belangrijkste punten per thema. Verschillen tussen de samenvattingen worden door de menselijke samenvatter en waar nodig de redacteur bekeken en opgelost. Ten slotte zorgt de redactie voor een uniforme verwoording en toon van alle samenvattingen, en dat deze onder de leestijd van vijf minuten blijven.
Er is gekozen om AI te gebruiken omdat samenvatten een van de taken is waar AI al zeer goed in presteert. Daarnaast hebben de punten die de AI selecteert vaak een net andere invalshoek, hetgeen zorgt voor een waardevolle aanvulling op de menselijke samenvatter. Verder zorgt het gebruik van AI voor een verdere borging van de objectiviteit.

Verkiezingen101 is een dochtersite van de non-profit stichting Kaf. Het is het resultaat van een langer lopend project binnen Kaf om partijprogramma’s van verschillende verkiezingen samen te vatten. Dit past goed binnen de doelstelling van Kaf om experts aan het woord te laten om hiermee elkaars blik op de wereld te verdiepen en te verbreden.
Eén van de andere manieren waarop we dit doen is door het publiceren van een online magazine met columns, artikelen, illustraties en fotoseries. Belangrijk uitgangspunt bij dit magazine is dat onze makers experts zijn die werkzaam zijn in het veld waar ze over schrijven. Hierdoor weten zij wat er speelt en scheiden ze voor jou het kaf van het koren. Kijk voor meer informatie op Kaf.online.

Heb je vragen of opmerkingen? Bekijk de Veelgestelde vragen of neem contact met ons op.