BIJ1

Allemaal anders, maar toch gelijkwaardig

Bij1Samenvatting partijprogramma 2021

“BIJ1, voorheen Artikel1 is een Nederlandse politieke partij die eind 2016 werd opgericht door activiste (en televisie- en radiopresentatrice) Sylvana Simons. De partij heeft als uitgangspunten ‘radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid’.” [bron]

Bij1 staat bekend om haar diversiteitsprogramma. Zo wil de partij discriminatie en racisme beter definiëren in de grondwet, en meer toezicht zodat bedrijven of personen die op deze vlakken de fout in gaan beboet kunnen worden of subsidie kunnen verliezen. In de visie van Bij1 komt diversiteit terug in alle belangrijke standpunten.

Klimaatmaatregelen willen zij toepassen, rekening houdend met kwetsbare groepen (het tegengaan van ‘klimaatracisme’). In onderwijs is aandacht voor kinderen uit lage inkomensgroepen en voor mogelijkheden om door te stromen naar hogere schooltypes (het basisschooladvies wordt een afspraak). Bij1 wil het Koningshuis afschaffen én onteigenen. Bij1 wil ook bedrijven makkelijker kunnen belasten en onteigenen op bezit. Immigratie wordt gezien als humanitaire crisis, en Bij1 maakt geen onderscheid in behandeling van economische vluchtelingen en oorlogsvluchtelingen. Al deze groepen moeten worden beschermd. Internationaal wil Bij1 inzetten op humanitaire missies om de wereldwijde welvaart te vergroten.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Een bindend EU-klimaatverdrag. Terugtrekken uit verdragen CETA, EU-Mercosur en TTIP.
 • Terugtrekken uit alle internationale conflicten.
 • ‘Koloniale schuld terugbetalen’, d.w.z. herstelbetalingen naar de voormalige koloniën, schulden van landen met lagere inkomens, worden kwijtgescholden en 1% van het BNP naar internationale armoedebestrijding.
 • Inkrimpen krijgsmacht en uiteindelijk naar een civiele hulporganisatie, en extreemrechtse mensen weren bij de krijgsmacht.

Immigratie & Integratie

 • Artikel 1 van de Grondwet handhaven met o.a. een Ministerie van Gelijkwaardigheid. Racistische organisaties kunnen worden opgeheven. Blackface wordt verboden.
 • Bedrijven keuren op basis van een ‘Diversity Rating System’, loonongelijkheid m/v strafbaar.
 • Excuses mét eventuele herstelbetalingen voor slavernijverleden en koloniale bezettingen (ook roofkunst uit WOII). Koloniale straatnamen hernoemen.
 • Meer vluchtelingen opnemen, en een generaal pardon voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden.

Volksgezondheid & Zorg

 • Zorg, ziekenhuizen en geneesmiddelenmarkt in publieke handen.
 • GGZ-behandelingen ook vergoed zonder diagnose, meer aandacht voor (neuro)diversiteit.
 • Geslachtsregistratie afschaffen, kosteloze naamswijziging mogelijk voor non-binaire mensen.
 • Arbeidsongeschiktheid niet door UWV maar door onafhankelijke arts laten keuren. Participatiewet afschaffen, in plaats daarvan passende werkplekken.

Onderwijs & Wetenschap

 • Schooladvies in samenspraak met ouders en leerling, eindtoets is niet meer leidend.
 • Niveaus vmbo/havo/vwo uiteindelijk afschaffen, brede brugklassen.
 • Collegegeld afschaffen, daarnaast inkomensafhankelijke basisbeurs voor studenten.
 • Religieus onderwijs beschermen.

Economie & Overheid

 • Stemrecht naar 16 jaar.
 • Digitale veiligheid: macht van techgiganten wordt beperkt, een verbod op gezichtsherkenningsoftware, haatzaaien, discriminatie en fake news op sociale media bestraffen.
 • Niet strenger straffen, maar open gevangenissen. Nekklem wordt verboden.
 • Hogere belasting voor hoge inkomens, afschaf hypotheekrenteaftrek, makkelijker kapitaal en bezit onteigenen bij bedrijven.

Milieu & Klimaat

 • Uitstoot broeikasgassen in 2030 naar 0. Olie afbouwen, gaskraan dicht, kolencentrales sluiten. Belastingen op kerosine, methaan en insecticiden. Investeren in duurzame energie.
 • Klimaatrechtvaardigheid: bedrijven betalen schade, burgers laten meebeslissen in een door loting samengesteld forum, een inkomensafhankelijke bijdrage aan het warmtefonds.
 • Dierenrechten in de grondwet, verbod op megaveehouderij, diertransporten max. 2 uur, permanent cameratoezicht in stallen, visserij beperken, verbod op plezierjacht en bont.
 • Een lobbyregister dat lobbyisten van organisaties bijhoudt.

Overige

 • Terugdraaien van de bezuinigingen Rutte-I op kunst, cultuur en media.
 • Fair Practice in kunst beter handhaven, kunstenaars steunen met basisinkomen (WWIK).
 • Consequenties stellen op niet naleven van diversiteit in de NPO en cultuursector.
 • Vuurwerkverbod.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?