Volt

Toekomst. Made in Europe.

VoltSamenvatting partijprogramma 2021

“Volt Europa is een pan-Europese progressieve politieke beweging die in 31 Europese landen actief is. In elk land is het inhoudelijke partijprogramma hetzelfde. De partij is in 2017 opgericht en is aangesloten bij de Europese fractie van de Groenen/Europese Vrije Alliantie. De lijsttrekker van Volt Nederland is Laurens Dassen.” [bron]

Volt pleit voor een sterke en daadkrachtige Europese samenwerking, die veiligheid biedt tegen cyberaanvallen, een stijgende zeespiegel, pandemieën en armoede. Volt wil bijdragen aan een systeem dat opnieuw 75 jaar vrede, veiligheid en welzijn brengt, en daar nog duurzaamheid, solidariteit en gelijkwaardigheid aan toevoegen.

Volt ziet de Europese Unie als een samenwerking om trots op te zijn, maar vindt ook dat de EU radicaal hervormd moet worden om democratischer, sterker en daadkrachtiger te kunnen opereren. Om dit te bereiken moeten het debat over Europa ook op nationaal niveau; in de Tweede Kamer, worden gevoerd. Volgens de partij is tijd om Europa als volwaardig bestuursniveau te gaan zien, waarbij er goed moet worden bedacht welke zaken het beste op lokaal, nationaal óf Europees niveau bepaald kunnen worden.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Europees buitenlandbeleid met een Europese minister van buitenlandse zaken, onder andere om weerbaarheid tegen grootmachten als Rusland, China en Turkije te vergroten. Daarnaast een Europese minister van Financiën.
 • Het vormen van een Europese krijgsmacht.
 • Verbetering van de Europese grenssituatie.
 • Vernieuwd Europees vluchtelingenbeleid.

Immigratie & Integratie

 • Asielzoekers moeten vanaf de eerste dag toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
 • Internationale aanpak van oorzaken van migratie (armoede, honger, gebrek aan kansen).
 • Meer mogelijkheden bieden voor tijdelijke visums voor arbeidsmigranten van buiten de EU.

Volksgezondheid & Zorg

 • Gratis anticonceptie voor alle leeftijden, in elke gewenste vorm.
 • Invoeren Europese suikertaks.
 • Minder administratieve lasten en loonsverhoging van 6,5% voor zorgmedewerkers.

Onderwijs & Wetenschap

 • Meer hybride leraren met ook een baan in een andere sector.
 • Uitbreiding Erasmus+ voor hbo- en mbo-studenten, en afschaffen privéscholen
 • Basisbeurs terug en afschaffen collegegeld.
 • Verhoging van het macrobudget voor het hoger onderwijs, onder meer om in binnen alle wetenschappen integraal (fundamenteel tot en met toegepast) onderzoek te kunnen doen.

Economie & Overheid

 • Investeren in een grootschalige productie van en infrastructuur voor waterstof.
 • Groene keuzes fiscaal aantrekkelijker maken voor bedrijven, en een Europese belasting voor multinationals.
 • Topinkomens en hoge inkomens zwaarder en progressiever belasten, minimumloon met 10% omhoog.
 • Ruimer mandaat voor de Europese Centrale Bank (vergelijkbaar met de FED in de Verenigde Staten).

Milieu & Klimaat

 • Klimaatneutraal in 2040, steunt Green New Deal op alle punten behalve kernenergie en biomassa.
 • De energiedrager van de toekomst is waterstof, kernenergie vormt een goede mogelijkheid om de transitie richting een waterstofeconomie te realiseren.
 • Tegen het gebruik van biomassa als energiebron.
 • Stoppen met staatssteun voor fossiele brandstoffen, deze juist belasten.

Overige

 • Terugkomst van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
 • Afschaffen verhuurdersheffing voor corporaties, bouwproductie van corporaties weer terug op het oude niveau.
 • Positief over het basisinkomen.
 • Ongedaan maken van bezuinigingen op cultuur sinds 2009.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?