SP

Stel een daad

SPSamenvatting partijprogramma 2021

“De SP is een socialistische, eurosceptische partij. De SP wil ‘een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan’. Sinds 13 december 2017 is Lilian Marijnissen politiek leider. De partij werd opgericht in 1972 en kent vooral een sterke lokale, actiegerichte basis.” [bron]

De SP vecht tegen de liberale gedachte dat iedereen het beter krijgt wanneer de rijken nóg rijker worden. Zodoende vecht de SP tegen het marktdenken, de macht van de markt, private rijkdom en publieke armoede. In plaats van mensen te leren vooral aan zichzelf te denken, wil de SP dat we omkijken naar elkaar.

Door niet het verdienmodel maar juist de mens als vertrekpunt te nemen, wil de SP een solidaire samenleving bouwen op de basis van menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Hoe meer mensen verenigd worden, hoe beter het is. “Socialisme, dat is strijden tegen de discriminatie, achterstelling en uitbuiting van mensen.” Die solidariteit ziet de SP als een kwestie van daden: er moet niet worden bijgeschaafd, er moeten fundamenteel andere keuzes worden gemaakt.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Een nieuw Europees Verdrag: meer zelfstandigheid lidstaten, vergroting inspraak burgers.
 • Drastische inperking lobby van grote bedrijven en banken in Brussel.
 • Zoeken naar alternatieven voor de Euro.
 • Financiering en aansturing van politieke partijen en religieuze organisaties vanuit het buitenland wordt verboden.

Immigratie & Integratie

 • Statushouders en migranten krijgen zo snel mogelijk goed onderwijs door de overheid.
 • Nieuwkomers moeten snel aan werk worden geholpen.
 • Vluchtelingen die niet veilig kunnen worden opgenomen in de regio, worden opgenomen in EU-verband.
 • Meer aandacht voor voorkomen eer-gerelateerd geweld, huwelijksdwang, genitale verminking en seksisme.

Volksgezondheid & Zorg

 • Het eigen risico gaat naar nul.
 • Een Nationaal Zorgfonds met inkomensafhankelijke premies. Zorgtoeslag wordt daarmee overbodig.
 • Een gemeentelijk basispakket voor o.a. huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Eigen bijdrage wordt daardoor overbodig.
 • Mensen met een huurschuld worden niet langer op straat gezet en daarentegen geholpen met schuldsanering.

Onderwijs & Wetenschap

 • Hoger salaris voor docenten, lonen worden landelijk uitbetaald via een nationale cao.
 • Naar klassen van maximaal 23 leerlingen, te beginnen op scholen in arme wijken.
 • Studenten krijgen weer een basisbeurs, jongeren uit armere gezinnen ook een aanvullende beurs.
 • Speciaal fonds om onafhankelijkheid wetenschappelijk onderzoek uit derde geldstroom te waarborgen, en wetenschappelijke artikelen worden Open Access gepubliceerd.

Economie & Overheid

 • Binnen bedrijven met meer dan 100 werknemers krijgen die werknemers instemmingsrecht en evenveel zeggenschap als aandeelhouders. Daarnaast kiezen werknemers van grote bedrijven de helft van de commissarissen.
 • Een nationale betaal­- en spaarbank waar niet met geld wordt gespeculeerd.
 • De marktwerking wordt uit de zorg gehaald, woningcorporaties komen in handen van de huurders, openbaar vervoer wordt een publieke dienst.
 • Maximale huurprijs voor huurwoningen.

Milieu & Klimaat

 • Een Green New Deal binden om de strijd aan te gaan met de klimaatcrisis, de wooncrisis, de economische crisis en de sociale ongelijkheid.
 • Stoppen met subsidiëren van fossiele bedrijven.
 • Sluiten van kolencentrales en kerncentrale Borssele, stoppen met gaswinning in Groningen.
 • Een nationaal bomenplan: voor elke Nederlander wordt een boom geplant.

Overige

 • De werkgever van arbeidsmigranten mag niet tegelijkertijd hun huisbaas zijn.
 • Investeringsfonds ter ondersteuning van kunstenaars van Nederlandse bodem, onder meer om kleine podia open te houden.
 • Meer politiebureaus in de buurt en meer agenten.
 • Verbeteren van toegang tot rechtsgang door onder meer verhogen van vergoeding voor sociaal advocaten.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?