PVV

Het gaat om u

PVVSamenvatting partijprogramma 2021

“De Partij voor de Vrijheid (PVV) is een populistische partij, met zowel conservatieve, liberale, ‘rechtse’ als ‘linkse’ standpunten. De PVV is op 22 februari 2006 geregistreerd bij de Kiesraad door Geert Wilders, na zijn vertrek bij de VVD. Politiek leider is sinds 2006 Geert Wilders.” [bron]

De Partij voor de Vrijheid staat voor een veilig, zelfstandig Nederland, waar de Nederlandse cultuur, het Nederlandse landschap en de Nederlandse idealen centraal staan. Islam moet binnen Nederland worden teruggedrongen, en mensen uit Islamitische landen kunnen niet meer emigreren naar Nederland. De linkse indoctrinatie op scholen moet stoppen, en islamonderwijs moet verboden worden. Nederlanders moeten meer invloed kunnen uitoefenen op de politieke elite, door bijvoorbeeld een bindend correctief referendum.

Geld moet worden vrijgemaakt voor de zorgmedewerkers, de politiemensen op straat en voor extra woningbouw. De stikstofcrisis is zelfverzonnen, en alle klimaatregels moeten de prullenbak in. Wel moeten we de bio-industrie afbouwen, en moet er meer bescherming voor dieren komen, zoals tegen Halal slachten. Verder is de PVV voor een Nexit, om Nederland weer controle te geven over eigen financiën en grenzen.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Nederland weer baas over eigen grenzen en eigen vreemdelingenbeleid.
 • Stoppen met ontwikkelingshulp.
 • Turkije uit de NAVO, en relaties verbeteren met VS en Russische Federatie.
 • Nexit, Nederland verlaat de Europese Unie.

Immigratie & Integratie

 • Volledige stop migranten uit islamitische landen, en volledige asielstop en sluiting asielzoekerscentra.
 • Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht en geen politieke functies.
 • Verbod op verspreiden islamitische ideologie (islamitische scholen, moskeeën, koran).
 • Criminelen raken hun verblijfsvergunning kwijt of (in geval van een dubbele nationaliteit) hun Nederlanderschap.

Volksgezondheid & Zorg

 • Forse, structurele salarisverhoging voor de zorg, en een voltijdbonus.
 • Administratie in de zorg automatiseren, standaardiseren of afschaffen.
 • Afschaffen eigen risico voor iedereen.
 • Verbod op winstuitkering.

Onderwijs & Wetenschap

 • Het onderwijs geeft ruime aandacht aan de verworven westerse vrijheden.
 • Kleinschalig onderwijs waar elke leerling een plek heeft.
 • Politieke neutraliteit van de leraren, geen linkse indoctrinatie.
 • Stoppen met het leenstelsel, terug naar de basisbeurs.

Economie & Overheid

 • Stevige minimumstraffen en hogere maximumstraffen, afschaffen taakstraffen.
 • Verlagen energierekeningen, huren en BTW op boodschappen.
 • AOW-leeftijd op 65 en zware beroepen na 40 jaar werk met pensioen.
 • Afschaffen Eerste Kamer.

Milieu & Klimaat

 • Stoppen met doorgeslagen, belemmerende regeltjes rond stikstof, PFAS, geluid, lucht, milieu, duurzaamheid, klimaat etc.
 • Maximumsnelheid op snelwegen verhogen naar 140 km/h.
 • Stoppen met CO2 reductie: geen windturbines, zonneparken, klimaatwet, en duurzaamheidssubsidies meer.
 • Gecontroleerde afbouw van de bio-industrie, dierenrechten opgenomen in de grondwet en een verbod op ritueel slachten.

Overige

 • De Islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie.
 • Zwarte Piet, het Kerstfeest en Pasen moeten blijven.
 • De publieke omroep als vehikel voor het multiculturalisme wordt in zijn geheel afgeschaft.
 • Meer sociale huurwoningen, middenhuur-woningen en koopwoningen bouwen en ze betaalbaar houden.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?