PVV

Nederland op 1

PVVSamenvatting partijprogramma 2024

De Partij Voor de Vrijheid (PVV) is een populistische partij die conservatieve, ‘rechtse’ en ‘linkse’ standpunten heeft. Bij de Europese verkiezingen in 2019 kwam de PVV op nul zetels uit. Sebastiaan Stöteler leidt de PVV-kandidatenlijst.

De PVV staat bekend om haar kritische houding ten opzichte van immigratie en de Europese Unie. De partij zet zich in voor het behoud van de Nederlandse cultuur en identiteit en wil de belangen van Nederlanders vooropstellen.

Op Europees front wil de PVV meer soevereiniteit voor Nederland en minder regeldruk vanuit Brussel. Speerpunten zijn het sterk terugdringen van immigratie, meer eigen zeggenschap, het klimaatbeleid op de schop, en financieel ‘moet Nederland op één gezet worden’: geen onnodig geld naar Brussel.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • Geen geopolitieke Unie: De ontwikkeling van de EU tot een geopolitieke Unie moet worden tegengegaan van binnenuit zodat de macht van Brussel aan banden wordt gelegd.
 • Nationale soevereiniteit en zeggenschap moet worden teruggehaald naar de lidstaten. Er worden geen vetorechten - zoals op buitenlands beleid - meer ingeleverd en het unanimiteitsbeginsel blijft gehandhaafd.
 • Minder EU, meer Nederland: Er moet een focus zijn op minder EU-invloed en meer nationale zeggenschap.
 • Samenwerking met behoud van identiteit: samenwerken met andere landen is prima, maar met behoud van onze nationale identiteit.

Digitalisering

 • Het PVV-programma bevat geen standpunten met betrekking tot digitalisering.

Economie

 • Minder geld naar Brussel: Nederland moet fors minder gaan betalen aan de EU.
 • De financiële transfers van rijke Noord-Europese landen naar armere Zuid- en Oost-Europese landen moeten stoppen, ze moeten hun eigen broek ophouden.
 • Bemoeienis vanuit de EU op fiscaal gebied moet stoppen. Belastingheffing is een nationale bevoegdheid en dat moet ook zo blijven.
 • Er moet weerstand geboden worden tegen voorstellen zoals het invoeren van de digitale euro.

Klimaat

 • Het klimaat verandert al eeuwenlang. Ook heeft Nederland maar een kleine bijdrage aan de CO2-uitstoot. Nederland moet af van klimaatactivisme, en over op klimaatrealisme.
 • De tsunami aan regels zoals de Green Deal, Fit-for-55, Natura 2000 en CO2-doelen en -heffingen moeten stoppen.
 • Boeren en vissers moeten gewoon hun vak kunnen uitoefenen zonder allemaal regels uit de EU. Natuur- en stikstofbeleid mag er niet toe leiden dat hele beroepsgroepen het faillissement in worden gedrukt.
 • Zelfbeschikking over levensstijl: of Nederlanders vlees eten, vliegen of een brandstofauto rijden, moet Nederland zelf bepalen, niet Brussel.

Migratie

 • Nederland is propvol. Het aantal asielaanvragen in Nederland moet drastisch verminderen.
 • Geen magneet voor asielzoekers: de EU moet geen aantrekkingskracht meer uitoefenen op asielzoekers, ophouden met lekke buitengrenzen en juist zorgen voor stevige bescherming en opvang in de regio.
 • Nederland moet zelf bepalen wie het land binnenkomt, Europese regels moeten worden aangepast.
 • Nederland moet een opt-out krijgen op het gebied van immigratie en asiel zodat de toekomst, welvaart en vrijheid van Nederland veiliggesteld kan worden.

Wereldpolitiek

 • Geen Europese defensie: Er moet geen Europees leger en geen eurocommissaris van Defensie komen.
 • Buiten Nederlandse grenzen blijft de NAVO de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid.
 • Voor bescherming van het nationale grondgebied moet Nederland een zelfstandige krijgsmacht behouden.
 • Weerstand tegen externe dreigingen: Nederland moet zich bewapenen tegen dreigingen uit landen zoals China, Rusland of het Midden-Oosten.

Rechtstaat

 • Bescherming van Nederlandse bevoegdheden: de overdracht van bevoegdheden naar Brussel moet stoppen.
 • Behoud van vetorechten is essentieel als zeggenschapsmiddel.
 • Er mag geen uitbreiding van of bevoegdheidsoverdracht richting de EU plaatsvinden. De macht van de EU moet worden ingeperkt.
 • Nationale soevereiniteit: de nationale soevereiniteit en zeggenschap moeten worden teruggewonnen.

Overige

 • Nederland op 1: de belangen van Nederland en de Nederlanders moeten altijd voorop staan.
 • De Nederlandse cultuur en tradities moeten worden beschermd. Dat is iets om trots op te zijn, niet iets om weg te geven aan eurofielen.
 • Trots op onze krijgsmacht: we moeten trots zijn op de Nederlandse Defensie en de militairen.
 • De PVV steunt de strijd van Oekraïne tegen de Russische agressor.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?