Politieke Partij voor Basisinkomen

Leefgeld, omdat iedereen telt

Samenvatting partijprogramma 2023

De Politieke Partij voor Basisinkomen (PPvB), voorheen bekend als de Basisinkomen Partij (BIP) en De Basis, is een Nederlandse politieke partij die specifiek die pleit voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. De partij werd opgericht in 2013 en is landelijk actief. De PPvB heeft bekendgemaakt deel te willen nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 met Sepp Hannen als lijsttrekker. [bron]

De Politieke Partij voor Basisinkomen (PPvB) zet de voordelen van een onvoorwaardelijk basisinkomen uiteen, en baseert daarop haar programma.

Vanuit dit basisinkomen, een onbelast standaardbedrag dat iedere persoon boven de 18 onvoorwaardelijk ontvangt wil de partij het belastingstelsel versimpelen, armoede tegen gaan, gelijkheid bevorderen door onder andere een progressiever belastingstelsel, meer kans geven aan jonge ondernemers, meer waardering voor onbetaald werk als mantelzorg en opvoeding en een vergroting van de gemeenschapszin.

Verkiezingen101 vat partijprogramma’s samen zodat de lezer zonder lange leestijd toch een goed beeld krijgt van de verschillende politieke programma’s. Wij hebben ervoor gekozen om partijprogramma’s die minder dan 2500 woorden bevatten niet samen te vatten, omdat kortere programma’s al beknopte informatie bevatten.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?