Piratenpartij – De Groenen

De mens centraal, niet het systeem!

Samenvatting partijprogramma 2023

De Piratenpartij (PPNL) is een Nederlandse politieke partij die werd opgericht op 10 maart 2010, naar het voorbeeld van de Zweedse Piratenpartij. De Piratenpartij is lid van de internationale vereniging van piratenpartijen ‘Pirate Parties International’. De Groenen is een Nederlandse politieke partij, opgericht in 1983. [bron en bron]

De Piratenpartij heeft als kernpunten burgerrechten, een open overheid, directe democratie en vrijheid van informatie. De Groenen nemen de draagkracht van de aarde als centrum van haar denken en handelen. Ook de Groenen zien graag een staat die zich niet teveel met de burger bemoeit.

In het gezamenlijke programma maken de partijen zich hard voor een betrouwbare overheid, een onvoorwaardelijk basisinkomen, een bindend klimaatplan met een grote verschuiving naar duurzaamheid en onderwijs als burgerrecht waarbij collegegeld wordt afgeschaft en basisbeurzen toereikend moeten zijn. Ook is de partij voor gezondheidszorg als basisrecht: geen eigen risico en zelfbeschikking van de patiënten centraal. Speciale aandacht is er voor het recht op privacy, in de zorg maar ook bij de overheid en grote techbedrijven. Ook op gebied van Artificial Intelligence moeten mensen rechten goed getoetst worden en moeten privacy en gelijkheid centraal staan.

De Groenen en de Piratenpartij hebben elk afzonderlijke partijprogramma’s. Hierboven is een samenvatting gegeven van het gezamenlijke programma van de gezamenlijke site. Omdat de volledige programma’s niet zijn samengevoegd hebben we geen samenvatting per thema beschikbaar. De individuele programma’s vind je hieronder:

Het volledige partijprogramma van de Piratenpartij vind je hier.

Het volledige partijprogramma van de Groenen vind je hier.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?