Piratenpartij – De Groenen

Samenvatting partijprogramma 2024

Piratenpartij – De Groenen is een samenwerking tussen de Piratenpartij en De Groenen. Beide partijen zetelden afgelopen periode niet in het Europees parlement. Matthijs Pontier leidt de Piratenpartij – De Groenen kandidatenlijst.

De Piratenpartij heeft als kernpunten burgerrechten, een open overheid, directe democratie en vrijheid van informatie. De Groenen nemen de draagkracht van de aarde als centrum van haar denken en handelen. Ook de Groenen zien graag een staat die zich niet teveel met de burger bemoeit.

De partijen hechten groot belang aan privacy voor burgers en transparantie bij de overheid. Ook wil de partij klimaatopwarming voorkomen met maatregelen die grote vervuilers raken en inwoners helpen, is de partij voor een onvoorwaardelijk basisinkomen, gratis onderwijs en betaalbaar openbaar vervoer, en wil de partij multinationals aanpakken.

De Groenen en de Piratenpartij hebben elk afzonderlijke partijprogramma’s. Hierboven is een samenvatting gegeven van het gezamenlijke programma van de gezamenlijke site. Omdat de volledige programma’s niet zijn samengevoegd hebben we geen samenvatting per thema beschikbaar. De individuele programma’s vind je hieronder:

Het volledige partijprogramma van de Piratenpartij vind je hier.

Het volledige partijprogramma van de Groenen vind je hier.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?