Partij voor de Dieren

Idealisme is het nieuwe realisme

PvdDSamenvatting partijprogramma 2021

“De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Politiek leider van de Partij voor de Dieren is Esther Ouwehand. Zij is tevens lijsttrekker bij de verkiezingen van 2021. De partij werd opgericht in 2002.” [bron]

Het roer moet om, tijd voor plan B. De Partij voor de Dieren wil een overstap maken naar een nieuw soort maatschappij, waarbij er een betere balans komt in onze relatie tot de natuur, dieren en werk. De landbouwsector moet drastisch worden hervormd, waarbij dieren uit de voedselketen verdwijnen en landbouw voornamelijk voor eigen gebruik wordt, niet voor export. Een overstap met minder verbruik, minder kapitalisme en meer kijk naar natuur, medemens en cultuur. De vervuiler betaalt, en de duurzame vernieuwer krijgt steun.

Deze omslag ligt in de visie van de PvdD aan de grondslag van het oplossen van veel problemen. Gezonder leven drukt zorgkosten, krimpen van de veeteelt levert woon- en natuurruimte op, en het kijken naar meer dan alleen het Bruto Binnenlands Product geeft een betere welvaartsmaat voor iedereen. Ook staat de PvdD voor een transparante overheid, strenge privacywetgeving en een begrenzing op de macht van grote bedrijven.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Blokkeren van alle Europese vrijhandelsverdragen die leiden tot een import van goedkope producten die niet aan onze standaarden voldoen
 • Nederland stopt met het faciliteren van grootschalige belastingontwijking door multinationals.
 • Internationaal staat de veiligheid van journalisten onder druk. Nederland blijft zich hier sterk tegen uitspreken en biedt noodhulp aan journalisten waar dat nodig is.
 • De EU en de eurozone worden niet verder uitgebreid.

Immigratie & Integratie

 • Wegnemen grondoorzaken vluchtelingen, en het kleine deel die naar hier komt opvangen.
 • Minimaal één procent van ons bruto nationaal inkomen (BNI) wordt besteed aan ontwikkelingssamenwerking. Bij een dalend BNI wordt er niet bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking.
 • Er komt een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa. Het quotum van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) wordt verhoogd.
 • Nederland tornt niet aan het VN-Vluchtelingenverdrag en stuurt dus geen mensen terug naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid, religie, politieke overtuiging of etnische afkomst.

Volksgezondheid & Zorg

 • Wettelijke normen zorgen ervoor dat we minder zout, suiker en vet eten. Tot die tijd komt er een verbod op promotie van deze producten.
 • Absurde beloningen, winstuitkeringen en bonussen aan de top van de zorg schaffen we meteen af, en de winst die zorgverzekeraars mogen maken wordt begrensd.
 • Het eigen risico wordt afgeschaft.
 • Het ziekenfonds komt terug met een uitgebreide dekking, ook voor mondzorg, fysiotherapie en (definitieve) anticonceptie. De premie wordt inkomensafhankelijk. Mensen die een particuliere verzekering kunnen betalen moeten zich particulier verzekeren, maar ook daarvan maximeren we de premies.

Onderwijs & Wetenschap

 • Onderzoek en ontwikkeling voor verduurzaming worden gestimuleerd.
 • Het ‘sociaal leenstelsel’ wordt afgeschaft en de basisbeurs keert terug, het collegegeld wordt fors verlaagd.
 • Basisscholen en middelbare scholen bieden lessen in kritisch denken en in mediawijsheid aan waarin scholieren leren om te gaan met internet en andere media. Het leren herkennen van nepnieuws is hier onderdeel van.
 • De vrijheid van onderwijs mag niet misbruikt worden om te discrimineren. Intentieverklaringen die homoseksualiteit afwijzen zijn onacceptabel. Artikel 23 van de Grondwet wordt aangepast.

Economie & Overheid

 • Nederlandse productie primair voor eigen markt: stoppen met voedsel en goederen produceren voor export.
 • Anders meten van welvaart en welzijn dan het bruto binnenlands product, zoals een schone leefomgeving, biodiversiteit, gemeenschapszin, aanwezigheid van zorg et cetera.
 • Aparte belasting voor grote bedrijven die het meerderheid van hun inkomsten uit online verkoop halen.
 • Meer burgerinvloed door herinvoer raadgevend referendum, invoer correctief bindend referendum bij verstrekkende besluiten over onze democratie en burgerpanels die meepraten over belangrijke nationale kwesties.

Milieu & Klimaat

 • In 2030 is Nederland klimaatneutraal, is het gebruik van grondstoffen gehalveerd en verbruiken we tenminste 50% minder energie.
 • Het aantal dieren in de veehouderij krimpt met tenminste 75%. Landbouwgronden die hierdoor vrijkomen worden teruggegeven aan de natuur en er ontstaat ruimte voor het bouwen van woningen.
 • We gaan de werkelijke kosten van producten en diensten in de prijs doorberekenen, zodat ze niet meer afgewenteld worden op de hele samenleving. De vervuiler betaalt meer (en de niet-vervuiler betaalt minder).
 • Zoveel mogelijk autovrije binnensteden, en in 2030 rijdt al het vervoer op 100% duurzame energie.

Overige

 • Nederland bouwt geen nieuwe kerncentrales en bestaande centrales worden zo snel mogelijk gesloten.
 • De Partij voor de Dieren wil dieren bevrijden uit de voedselketen.
 • Nederland verklaart zich gentechvrij: teelt en import van genetisch gemanipuleerde gewassen wordt verboden.
 • Steeds meer mensen komen in de knel door hun hoge huur. De huren worden de komende vijf jaar bevroren.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?