Partij van de Arbeid

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland.

PvdASamenvatting partijprogramma 2021

“De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. De partij werd opgericht in 1946 als een voortzetting van de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU). De positie van politiek leider is Lilianne Ploumen.” [bron]

De Partij van de Arbeid streeft er naar om de ongelijkheid tussen de mensen in Nederland verkleinen. De partij ziet te veel verdeeldheid, en dat moet anders. Dat betekent dat iedereen recht heeft op een betaalbare woning, en dat iedereen de kans krijgt op goed werk heeft met een fatsoenlijk salaris. De overheid zorgt voor een steuntje in de rug bij de mensen die dat nodig hebben.

De PvdA benoemt haar kernwaarden als volgt: bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, en duurzaamheid.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Voltooing van Europse bankenunie, met hogere kapitaalbuffers en afspraken voor bonusplafonds.
 • Ontwikkeling van EU-rechtsstaatsmechanisme dat landen toetst op Europese waarden gelijkheid en vrijheid.
 • Verhogen van het defensiebudget.
 • Afschaffen unanimiteitsregel buitenlandsbeleid in de EU om zo de slagkracht van de EU te vergroten.

Immigratie & Integratie

 • Nieuwkomers moeten Nederlands leren om in dit land goed samen te kunnen leven.
 • Een realistisch en humaan migratiebeleid, mensen die vluchten voor oorlog en geweld zijn altijd welkom.
 • Er moet meer controle komen over arbeidsmigratie. Voorkomen van lage lonen en hoge winsten.
 • Houden vast aan norm van 0.7% BNP voor ontwikkelingssamenwerking.

Volksgezondheid & Zorg

 • Verlaging van de zorgpremie en het eigen risico wordt stapsgewijs afgeschaft.
 • Zorgverzekeraars mogen geen winst uitkeren aan aandeelhouders.
 • BTW op groente en fruit gaat naar nul.
 • Spoedeisende hulp moet overal in Nederland binnen 15 minuten beschikbaar worden.

Onderwijs & Wetenschap

 • Er komt een offensief om kinderen meer aan het lezen te krijgen.
 • De basisbeurs wordt weer ingevoerd voor studenten, inclusief mogelijkheid tot aanvullende beurs. De generatie zonder basisbeurs wordt gecompenseerd.
 • Het salaris van leraren wordt verhoogd en de opleiding tot basisschoolleraar wordt gratis als je daarna 5 jaar in het onderwijs werkt.
 • Gratis kinderopvang voor alle kinderen.

Economie & Overheid

 • Invoering van crisisbanen voor baanbehoud.
 • Verhogen van minimunloon stapsgewijs naar 14 euro per uur. Ook de AOW en de bijstand gaan omhoog. Alle werkenden krijgen bescherming tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen een pensioen op.
 • Invoering van digitaks op bedrijven als Facebook en Google. Bedrijven als Deliveroo en Uber (platform economie), worden verplicht hun medewerkers fatsoenlijk te betalen.
 • Verhogen winstbelasting van multinationals en nieuwe belasting voor miljonairs.

Milieu & Klimaat

 • Invoering van Europese CO2-belasting op milieu vervuilende bedrijven.
 • Verbod op wegwerpplastic en stimuleren aanplanten van bomen.
 • Een hogere energie belasting voor grote gebruikers en een hogere korting voor normale huishoudens.
 • Sluiten alle kolencentrales per 2025. Er wordt niet ingezet op te dure kernenergie, stimuleren duurzame alternatieven.

Overige

 • Stemgerechtigde leeftijd gaat naar 16 jaar.
 • Invoering ‘Prins Bernhard-belasting’ tegen huisjesmelkers.
 • Invoering van Minister van Wonen en start met bouwen van 100.000 nieuwe betaalbare woningen per jaar.
 • Verhuurderheffing wordt afgeschaft.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?