Meer Directe Democratie

Samenvatting partijprogramma 2024

Meer Directe Democratie (MDD) is een democratisch platform dat onafhankelijke volksvertegenwoordigers faciliteert. Dorien Rookmaker leidt de MDD-kandidatenlijst en heeft sinds 2021 een zetel in het Europese Parlement, eerst namens de Groep Otten, daarna onafhankelijk.

Meer Directe Democratie wil een partij van volksvertegenwoordigers die deskundig, integer en communicatief zijn, en die zelfstandig kunnen nadenken en handelen zonder een partijstramien. Openheid, integriteit en contact met de kiezer wil de partij hierbij voorop stellen.

De partij heeft bewust geen verkiezingsprogramma. Kandidaten worden getoetst op deskundigheid, integriteit en communicatieve vaardigheden, maar kunnen verder zelf inschatten hoe problemen worden aangevlogen. MDD benoemt dat wordt getoetst of kandidaten transparant zijn door verantwoording af te leggen voor hun werk en bereikbaar te zijn voor kiezers.

Omdat Meer Directe Democratie bewust geen partijprogramma heeft is er geen puntsgewijze samenvatting. De website van MDD vind je hier.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?