LEF – Voor de Nieuwe Generatie

De stem voor de Nieuwe Generatie

Samenvatting partijprogramma 2023

LEF – Voor de Nieuwe Generatie (kortweg LEF) is een linkse politieke partij in Nederland gericht op de belangen van jongeren. De partij is opgericht op 18 december 2020 door Daniël van Duijn. Op 22 november 2023 is de partij verkiesbaar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. [bron]

LEF – Voor de Nieuwe Generatie richt zich op een Nederland waar alle burgers meetellen, ook de jongste.

De partij wil zich inzetten voor een rechtvaardige en duurzame samenleving, en kijkt daarbij bijvoorbeeld naar een basisinkomen, gelijke rechten ongeacht afkomst of geaardheid, meer burgerinspraak en een humaner migratiebeleid. De rechtvaardigheid komt ook terug in bijvoorbeeld een topbelasting op topinkomens of inkomensrelatieve boetes. Ook wil de partij een minder stressvolle, eerlijke en democratische samenleving stimuleren.

 

Verkiezingen101 vat partijprogramma’s samen zodat de lezer zonder lange leestijd toch een goed beeld krijgt van de verschillende politieke programma’s. Wij hebben ervoor gekozen om partijprogramma’s die minder dan 2500 woorden bevatten niet samen te vatten, omdat kortere programma’s al beknopte informatie bevatten.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?