JA21

Het Juiste Antwoord!

JA21Samenvatting partijprogramma 2021

“Deze partij werd op 18 december 2020 opgericht door Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, nadat zij eerder FVD hadden verlaten. Drie voormalige FVD’ers in het Europees Parlement zijn tot de partij toegetreden, evenals acht voormalige FVD-Eerste Kamerleden.” [bron]

JA21 vormt een nieuwe conservatief-liberale partij, voortgekomen uit een afsplitsing van Forum voor Democratie. JA21 zet zich in voor minder overheidsbemoeienis, harde aanpak van criminaliteit, vasthouden aan de Nederlandse cultuur en macht terughalen uit Europa. Het belastingapparaat moet flink op de schop, klimaatmaatregelen worden versoberd en JA21 pleit voor een streng immigratie- en integratiebeleid.

Je vindt het hele partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Afgeslankte EU, vooral focus op economische samenwerking, Nederland uit EU-verdragen kunnen laten stappen.
 • Stoppen met uitbreiding van EU met nieuw lidstaten, geen toetreding Turkije.
 • Flink investeren in defensie, NAVO als belangrijke hoeksteen van internationale veiligheid.
 • Ontwikkelingshulp afbouwen, migratiestromen inperken door effectievere noodhulp.

Immigratie & Integratie

 • Strikte quota rondom aantal toe te laten asielzoekers, terugkeer naar eigen land uitgangspunt, illegaliteit strafbaar stellen.
 • Geen EU-migratiepact, controle over eigen grenzen, landen afdwingen om uitgeprocedeerde asielzoekers terug op te nemen.
 • Geen voorrang asielzoekers op de woningmarkt.
 • Buitenlandse financiering van moskeeën en islamscholen verbieden, Nederlanderschap ontnemen van wie zich aansluit bij jihadbewegingen.

Volksgezondheid & Zorg

 • Uitholling van de zorg van afgelopen decennia terugdraaien.
 • Meer inhoudelijke expertise inbrengen in ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om zo beleid beter te laten aansluiten op wat nodig is.
 • Huisartsenpraktijken meer inzetten op preventie.
 • Regelgeving in de geestelijke gezondheidszorg verminderen.

Onderwijs & Wetenschap

 • Minder administratie, meer focus op onderwijs waarin relatie docent-leerling centraal staat.
 • Salariskloof tussen primair en secundair onderwijs overbruggen.
 • Universiteiten richten hun energie niet meer op internationalisering en verengelsing.
 • Leenstelsel voor studenten afschaffen, terug naar de basisbeurs.

Economie & Overheid

 • Flink terugdringen van de collectieve sector, minder overheid.
 • Belastingstelsel herzien en vereenvoudigen, belasting op schenkingen flink omlaag, brandstofaccijns omlaag, fiscale regels aanpassen om het MKB te steunen.
 • Variabele pensioenleeftijd, pensioenuitkering is op zijn minst gebaseerd op ingelegde premie plus rente. Overheid zorgt voor aanvulling indien nodig.
 • Sparen stimuleren en beschermen, minder belastingen op eigen vermogen.

Milieu & Klimaat

 • Streep door Groene Deal van EU.
 • Stoppen met aantal CO2-maatregelen, niet verder gaan dan EU-regelgeving verplicht.
 • Aardgas blijven gebruiken, kolencentrales openhouden, aandeel kernenergie vergroten.
 • Maximumsnelheid terug naar 130 km/u.

Overige

 • Geen uitbreiding euthanasiepraktijk, terugschroeven 24-wekentermijn abortus.
 • Regels rondom diversiteit en inclusiviteit die een ander criterium hanteren dan kwaliteit om kunst- en cultuursubsidies toe te kennen, worden afgeschaft.
 • Een streep door het ‘dekoloniseren van Nederland’, weg met eisen om straatnamen te wijzigen en standbeelden/afbeelden te verwijderen uit geschiedenisboeken.
 • Referendum over toekomst van de euro.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?