Forum voor Democratie

Pro Europa, dus tegen de EU

FvDSamenvatting partijprogramma 2024

Forum voor Democratie (FvD) is een Nederlandse politieke partij, opgericht in 2015 door Thierry Baudet en Henk Otten. De partij beschouwt zichzelf als liberaal-conservatief. In 2019 behaalde het FvD drie zetels in het Europees Parlement (uitgebreid naar vier na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk). Drie Europees Parlementsleden splitsten zich echter af van de partij en zijn nu vertegenwoordigers van JA21, waarmee Marcel de Graaff het enige zittende parlementslid is voor de FvD. Derk Jan Eppink is bij deze verkiezingen de lijsttrekker voor FvD.

Het FvD streeft naar een kleinere overheid, directe democratie middels bindende referenda, minder regulering en meer bescherming van nationale bedrijven. De partij wil de euro afschaffen en uit de Europese Unie. Binnen Europa moeten landen hun soevereiniteit terugkrijgen en er moet gesnoeid worden in de Brusselse ‘regelzucht’. De partij wil een veel strikter immigratiebeleid en meer vrijheid voor Europese burgers en bedrijven. Het klimaatakkoord en de stikstofnormen moeten van tafel. Het traditionele gezin moet weer centraal komen te staan. Steun aan Oekraïne moet stoppen en de sancties tegen Rusland moeten worden opgeheven.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • Keer terug naar een Europa van soevereine staten.
 • Vorm intelligente allianties tegen EU-beleid dat 'Meer EU' bepleit.
 • Organiseer blokkerende minderheden tegen EU-begrotingen en wetgeving.

Digitalisering

 • Tegen de Digital Services Act en groeiende controle over het internet.
 • Geef burgers en bedrijven de ruimte om zelf op zoek te gaan naar de waarheid en stop de censuur.
 • Bied politiek asiel aan 'vrijheidsstrijders' zoals Julian Assange en Edward Snowden.

Economie

 • Herintroduceer de gulden en stop welvaartsoverdracht naar Zuid-Europa.
 • Beperk Brusselse regelzucht en steun boeren, vissers en MKB.
 • Nederland moet weer een vrije handelsnatie worden, zonder economisch keurslijf, met handelsverdragen met de hele wereld.
 • Pulsvisserij moet weer worden toegestaan.

Klimaat

 • Stap uit het Parijs-akkoord en verwerp het klimaatbeleid en de CO2-doelen.
 • Sta het gebruik van fossiele brandstoffen toe en geef de industrie de ruimte.
 • Investeer in innovatie, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar thorium.
 • De GreenDeal is een economische 'zelfmoordbrief', en er moet geen persoonlijk CO2-budget komen.

Migratie

 • Maak een einde aan het Schengen-verdrag en voer weer grenscontroles in.
 • Aansluiting zoeken bij Hongarije, Oostenrijk, Polen en andere immigratie-kritische EU-landen om staten zelf de eisen te kunnen laten formuleren voor legale immigratie.
 • Faciliteer opvang in de regio en steun landen in het Middellandse Zeegebied, zoals Italië, wanneer die weigeren migrantenboten aan land te brengen.
 • Illegaliteit strafbaar stellen en illegalen onmiddellijk uitzetten.

Wereldpolitiek

 • Geen Europees buitenlandbeleid en tegen een Europees leger.
 • Trek troepen terug uit Oekraïne en hef sancties tegen Rusland op.
 • Geen verdere uitbreiding van de EU.
 • Buitenlands beleid moet een nationale aangelegenheid blijven; afbouwen 'Europese' ambassades en defensiepolitiek.

Rechtstaat

 • Verdedig nationale soevereiniteit en democratie.
 • We maken illegaliteit strafbaar en zetten illegalen onmiddellijk uit.

Overige

 • Bestrijd Woke/LGBTQI+-beleid van de EU en stel het traditionele gezin centraal.
 • Volksgezondheid moet een nationale zaak zijn zonder EU-, VN- of WHO-invloed. Lockdowns, (semi-)verplichte vaccinaties, of QR-codes op grond van medische gegevens zijn onbespreekbaar.
 • Bescherm en verdedig culturele helden en kunstschatten.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?