Code Oranje

Democratie 3.0

Code OranjeSamenvatting partijprogramma 2021

“Code Oranje wil meer zeggenschap voor de burger door bijvoorbeeld bindende referenda, burgertoppen en een burgerjury voor elk ministerie. Code Oranje werd in 2018 opgericht door onder andere Bert Blase, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard. Op 28 september 2020 werd Richard de Mos als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 gepresenteerd, samen met strafrecht-advocaat Peter Plasman.” [bron]

Code Oranje wil de Nederlandse democratie hervormen, naar een vorm waarin de samenwerking met de inwoners van ons land centraal staat. Er moet volgens de partij met gezond verstand politiek worden bedreven, en meer worden opgestaan voor de goede ideeën vanuit de samenleving. Partijen moeten meer naar elkaar luisteren, en meer het algemeen belang dienen.

Daarin staat Code Oranje voor een politieke agenda gestuurd door de samenleving, een transparante en open regering en het optimaal benutten van de (ervarings-)deskundigheid van inwoners. Elk ministerie moet een burgerjury hebben, er moet meer volksraadpleging zoals het referendum plaatsvinden en politici en bestuurders moeten weer dienstbaar worden naar het volk.

Code Oranje heeft als uitgangspunt dat zeggenschap van inwoners leidend is, en komen niet tot standpunten doordat ‘de partij’ die bepaalt. Hun overtuiging is dat standpunten tot stand moeten komen vanuit argumenten en gevoelens van de inwoners. Zodoende staan er geen punten per thema in het programma van Code Oranje, en zijn deze hier dus ook niet samengevat. De algemene uitgangspunten van de partij zijn bij het thema ‘Overige’ te vinden.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

  • Code Oranje heeft geen partijprogramma, zie de notitie bovenaan.

Immigratie & Integratie

  • Code Oranje heeft geen partijprogramma, zie de notitie bovenaan.

Volksgezondheid & Zorg

  • Code Oranje heeft geen partijprogramma, zie de notitie bovenaan.

Onderwijs & Wetenschap

  • Code Oranje heeft geen partijprogramma, zie de notitie bovenaan.

Economie & Overheid

  • Code Oranje heeft geen partijprogramma, zie de notitie bovenaan.

Milieu & Klimaat

  • Code Oranje heeft geen partijprogramma, zie de notitie bovenaan.

Overige

  • De inwoners en hun welzijn zijn altijd leidend ('dus niet het instandhouden van het politieke- of economische systeem').
  • Geef inwoners zeggenschap.
  • De kennis en kunde van de samenleving wordt actief ingebracht bij de politieke oordeels- en besluitvorming.
  • De politiek is oplossingsgericht op basis van dialoog en gezond verstand.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?