BVNL

Minder Brussel, meer Nederland

Samenvatting partijprogramma 2024

Belang van Nederland (BVNL) is een conservatief-liberale partij. De partij heeft op dit moment geen zetels in het Europees Parlement. Wybren van Haga leidt de BVNL-kandidatenlijst.

BVNL geeft aan zich in te zetten voor een Nederland dat soeverein is en waar de vrijheden en grondrechten van de burgers centraal staan. De partij benadrukt het belang van nationale autonomie, met respect voor de scheiding van kerk en staat, en verzet zich tegen de invloed van niet gekozen bestuurders of supranationale organisaties zoals de EU en het WEF.

Speerpunten van de partij zijn een asielstop met opvang in de regio, zeer beperkte arbeids- en studiemigratie, meer soevereiniteit en minder macht naar Brussel, minder regeldruk vanuit Brussel, en een volledige stop van alle klimaatmaatregelen en het stikstofbeleid. De partij benoemt dat het een beleid wil dat is gebaseerd op feiten en effectiviteit. BVNL is voor een bindend referendum over het EU-lidmaatschap.

Je vind het volledige partijprogramma hier.

 

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • De EU moet weer gaan opereren zoals ooit bedoeld was, namelijk als economisch samenwerkingsverband tussen soevereine landen.
 • Het vetorecht van Nederland over Europese verdragen die ingrijpen op nationaal bestuur moet niet worden weggegeven.
 • De EU moet niet verder worden uitgebreid, en Oekra├»ne mag onder geen beding lid worden van de EU of de NAVO.
 • Er moet een bindend referendum komen over lidmaatschap aan de EU. Als er geen mogelijkheden om via opt-outs weg te blijven van bepaalde Europese wetgeving kan op een NEXIT worden ingezet.

Digitalisering

 • De overheid en EU mogen geen censuur plegen. Er komt geen 'Ministerie van Waarheid' en er mag niet samen met techbedrijven worden onderhandeld om bepaalde stemmen de mond te snoeren.
 • De overheid moet haar eigen ICT-systemen, zoals het UWV en de belastingdienst, zo snel mogelijk op orde brengen.
 • Er komt geen Digitale Europese Identiteit: vrijheid van Nederlanders moet gewaarborgd blijven zonder digitale volgmethoden.
 • De overheid gaat samenwerken met internationale organisaties en de private sector om kennis en middelen te bundelen en gezamenlijk op te treden tegen cyberdreigingen.

Economie

 • De Europese Unie moet terug naar hoe het ooit bedoeld was: een constructief economisch samenwerkingsverband van soevereine landen waar landen zelf meer zeggenschap hebben over hun economie.
 • Geen EU-belastingen: Nederland moet niet bijdragen aan collectieve schulden van de eurozone.
 • De Europese Centrale Bank en de Euro kunnen in hun huidige vorm niet voortbestaan. Er moet een eigen decentrale munt komen, zoals Bitcoin.
 • De bureaucreatie en regels moeten sterk worden teruggedrongen, zeker voor het MKB.

Klimaat

 • Nederland zegt de Europese Green Deal en het Klimaatakkoord op. Er wordt ingezet op innovatie en technisch verstandige oplossingen die bijdragen aan een goed milieu.
 • Nederland moet zoveel mogelijk zelfstandig zijn op het gebied van energie, en investeert in eigen kernenergie.
 • Alle klimaatsubsidies worden stopgezet. Er komt geen CO2-heffing en/of -budget. Geen EU-klimaatbelasting, zoals vlieg- en vleestaks. Geen Europese stikstofnormen en regels, het stikstofbeleid moet geheel van tafel.
 • Geen Europese verboden op landbouwmiddelen. Lidstaten gaan hier zelf over.

Migratie

 • Er moet per direct een asielstop worden ingevoerd. Nederland kan de toestroom van asielzoekers niet meer aan. Nederland moet het Vluchtelingenverdrag van 1951 verlaten.
 • Opvang in eigen regio: echte vluchtelingen moeten in hun eigen regio worden opgevangen, en immigratie vanuit veilige landen moet onmogelijk worden.
 • Strikte voorwaarden arbeidsmigratie: arbeidsmigratie en buitenlandse studenten alleen onder strikte voorwaarden toelaten.
 • Eventuele opvang is sober. Dit bespaart geld en heeft een afschrikkende werking voor gelukszoekers / economische migranten.

Wereldpolitiek

 • Er wordt voldaan aan NAVO-richtlijnen, maar oorlogen buiten NAVO-grondgebied worden niet gesteund, ook niet financieel of met materieel.
 • Respect voor soevereiniteit: elk land moet zijn eigen cultuur en inwoners respecteren.
 • Geen EU-militaire ambities: de EU moet zich richten op economische samenwerking, niet op geopolitieke of militaire expansie.
 • Supranationale organisaties zoals de VN, de EU, de WHO en het particuliere WEF vormen een gevaar voor de soevereiniteit. Nederland en de EU moeten de banden met het World Economic Forum verbreken.

Rechtstaat

 • Scheiding van kerk en staat waarborgen: niet gekozen burgemeesters mogen dit beginsel niet ondermijnen.
 • Vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten moeten worden gerespecteerd.
 • Democratie terug naar inwoners: wet- en regeldruk vanuit Europa verminderen en autonomie van ondernemers waarborgen.

Overige

 • Geen doorgeslagen woke-idealen en indoctrinatie van kinderen via het onderwijs.
 • De bescherming van kinderen online is een belangrijke prioriteit. De grootschalige hosting van kinderporno vanuit Europa moet worden opgespoord en streng bestraft.
 • Boeren en vissers koesteren: EU-regelgeving op het gebied van landbouw en natuur verminderen.
 • De EU legt geen beleid en/of maatregelen op ten tijde van een (nationale en internationale) gezondheidscrisis, er komt nooit een vaccinatieverplichting en er worden binnen de EU geen reisbeperkingen opgehangen aan vaccinatiestatus.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?