50PLUS

50PlusSamenvatting partijprogramma 2024

50PLUS is een politieke partij die zich inzet voor de belangen van ouderen. 50PLUS is niet meer vertegenwoordigd in het Europees Parlement, Toine Manders was verkozen voor de partij bij de verkiezingen van 2019, maar hij stapte in juni 2020 over naar het CDA. Adriana Hernandez leidt de 50PLUS-kandidatenlijst.

De partij heeft vooralsnog geen verkiezingsprogramma voor de verkiezingen voor het Europees Parlement 6 juni 2024.

Speerpunten van de partij in algemene zin zijn het bevriezen van de AOW-leeftijd en het verbeteren van pensioenen. Ook willen ze de zorg voor ouderen beter maken en de koopkracht van gepensioneerden versterken. Daarnaast zetten ze zich in voor meer betaalbare huisvesting en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Door het ontbreken van een verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen is er geen puntsgewijze samenvatting beschikbaar.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?