Quiz TK 2023

/11

Uit welk partijprogramma komt deze stelling?

Een verbod op versterkte gebedsoproepen.

Er wordt meer geïnvesteerd in onderzoek naar ziektebeelden, geneesmiddelen en behandelmethoden bij niet-witte mensen, vrouwen en niet-witte vrouwen.

Er komt een beloningssysteem voor het melden van kwetsbaarheden rondom persoonlijke gegevens bij de overheid door ethische hackers. Daarvoor doet de overheid mee aan initiatieven zoals hackathons en bug bounty platforms.

Er komt een verplichting voor kunstmatige intelligentie (AI)-aanbieders om transparant te zijn over de manier waarop ze gebruikmaken van nieuwsartikelen en andere bronnen.

We verhogen de maximale straffen in het jeugdstrafrecht. Ook passen we het adolescentenstrafrecht aan, zodat rechters makkelijker het volwassenenstrafrecht kunnen toepassenbij 16- en 17-jarigen die zeer ernstige gewelds- en zedenmisdrijven plegen.

Voor de hele gezondheidszorg voeren we een verbod op winstuitkering in.

Thuisonderwijs blijft een recht dat ouders hebben, mits zij voldoen aan wettelijke waarborgen rond kwaliteit, veiligheid en burgerschap.

De minimumleeftijd voor prostitutie wordt verhoogd naar 21 jaar.

We stoppen onmiddellijk met nachtvluchten zoals al toegezegd is door Schiphol, maar wat niet wordt uitgevoerd.

Er komt een 'Stef-Blok-taks' om woningspeculanten aan te pakken.

Een onvoorwaardelijk en leefbaar basisinkomen voor elke burger.

Je score is

Deel je resultaat! En als je gebruik maakt van de tag #v101 maak je kans op een Kaf-pakket, met onder andere een t-shirt en de laatste bundel. Voor als je nóg meer wil lezen ☺️

LinkedIn Facebook Twitter