Quiz TK 2021

Uit welk partijprogramma komt dit?

Raad uit welk partijprogramma de volgende statements komen.

Continue alertheid dat Nederland niet sluipend in een land verandert waarin de staat haar onderdanen op elk moment van de dag volgt, stuurt en controleert.

Bij aanbestedingen staat niet de kostprijs maar de kwaliteit van werk centraal.

Digitale schandpaal voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven

We willen meer gymlessen en sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten.

Het is niet aan de inspectie om te beoordelen of scholen de juiste opvattingen hebben, bijvoorbeeld over het klimaat of seksuele diversiteit.

Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken.

Leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs minimaal eenmaal per jaar een Nederlands museum laten bezoeken.

Er komt één online platform waar alle Nederlandse erfgoedlocaties makkelijk te vinden zijn. In deze “Openbare Schatkamer” vind je ook gedigitaliseerde vormen van kunst, zoals voorstellingen en e-books.

Verkennen hoe elk kind op de leeftijd van 16 jaar een ontwikkelingsbudget krijgt, te gebruiken voor onderwijs en in kansen op ontplooiing.

Een rentevrije hypotheek moet mogelijk worden voor iedereen.

De rechter behoudt de vrijheid over op te leggen straffen. Minimumstraffen passen hier niet bij.

Politie gaat gratis weerbaarheidstrainingen geven aan ouderen en kwetsbare mensen.