Quiz over verkiezingen voor het Europees Parlement 2024

/11

Verkiezingen voor het Europees Parlement 2024

Uit welk verkiezingsprogramma komen deze punten?

Zorg ervoor dat nieuwe generaties vrij zijn van haat zaaien, onverdraagzaamheid en xenofobie.

De doorgeschoten Green Deal wordt afgewezen, er moet een Europese Farmers' Deal komen waarin met een realistische kijk de hoogtechnologische en intensieve landbouw op geopolitieke waarde wordt geschat.

Er moet pal worden gestaan voor het recht op demonstratie. De Europese Commissie houdt strenger toezicht op het gebruik van geweld door politie-eenheden.

Producten van buiten de EU dienen te voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als die van binnen de EU.

Consumenten krijgen het recht om producten door de fabrikant te laten repareren. Binnen de wettelijke garantietermijn is dit gratis.

Burgers hebben recht op veilig en gefilterd internet. Daarvoor maakt de EU meer werk van het uitbannen van pornografisch en gewelddadig materiaal.

Er moet worden geïnvesteerd in versterking van de buitengrenzen en Frontex. Duidelijkheid over procedures en mogelijkheden tot binnenkomen redt uiteindelijk levens.

Er moet minder alarmistische bericht- en wetgeving komen over het klimaat; er komt een feitelijke en wetenschappelijke benadering van klimaat- en stikstofbeleid, zonder eenzijdige schuldtoewijzing aan de mens.

Nederland is propvol. Het aantal asielaanvragen in Nederland moet drastisch verminderen.

Er moet een verbod komen op dwangcontracten waarbij arbeid, huisvesting en zorgverzekering worden gebundeld.

Een integriteitstoets voor kandidaten voor het Europees Parlement is hard nodig.

Je score is